ภูษิตาเนิร์สซิ่งโฮม

phusita nursing home


ภูษิตา เนิร์สซิ่งโฮม


ได้เซ็ทระบบดูแลผู้สูงอายุไว้ เพื่อช่วยเหลือลูกหลานของผู้สูงอายุ ที่ไม่มีเวลาดูแลแต่ต้องการ ให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและ มีสุขภาพและ จิตใจที่สดชื่น แจ่มใส เพราะปัจจุบันสังคมไทยให้คุณค่า กับความกตัญญู ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ แต่ในอนาคตแนวโน้มอัตราการเกิดลดลง คนแก่ในอนาคตอาจเจอปัญหาไม่มีลูกคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเรื่องการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ จึงขอโอกาส ให้เป็นหน้าที่ของเรา..

บริการของเรา


รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ มีบริการดังนี้
- ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น ทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนอาหาร และช่วยเหลือในการทำกิจกรรมทั่วไป
- บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
- สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง มีบริการอาหารปั่น
- ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
- วัดระดับสัญญาณชีพ
(ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ)
- ซักรีดเสื้อผ้า รวมถึงทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว
- ห้องพักติดแอร์ บริการน้ำอุ่น และทีวี- มีการจัดกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจของผู้สูงอายุ

 
ภูษิตาเนิร์สซิงโฮม

- รับดูแลผู้สูงอายุ
- ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง
- ผู้ป่วยอ่อนแรง

รายละเอียดบริการ ภูษิตาเนิร์สซิ่งโฮม

– ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น ทำความสะอาดร่างกาย
อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนอาหารและช่วยเหลือในการทำ กิจกรรมทั่วไป
– ห้องพักติดเครื่องปรับอากาศ
– บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง1มื้อ หรือตามแพทย์สั่ง
– ทำกายภาพบำบัด โดยเจ้าหน้าที่ชำนาญการ
– สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง มีบริการอาหารปั่น
– ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
– วัดระดับสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ)
– ซักรีดเสื้อผ้า รวมถึงทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวการให้การพยาบาล

- บริการให้การพยาบาล เช่น ทำแผล เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหาร เป็นต้น


  
ค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

- ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ 19,000-20,500 บาท
- ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรือไม่ได้ 23,000-25,000 บาท
- ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง หรือ เจาะคอหรือมีสายสวนปัสสาวะ หรือ มีแผลกดทับ 26,000-29,000 บาท
**ราคาประเมินขึ้นอยู่กับอาการคนไข้แต่ละคน**

ค่าบริการนี้รวม

- ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น ทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนอาหารและช่วยเหลือในการทำกิจกรรมทั่วไป
- ห้องพักติดแอร์ บริการน้ำอุ่น และทีวี
- บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
- สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง มีบริการอาหารปั่น
- ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
- วัดระดับสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ)
- ซักรีดเสื้อผ้า รวมถึงทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว
- มีการจัดกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจของผู้สูงอายุ- บริการให้การพยาบาล เช่น ทำแผล เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก

ค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าเวชภัณฑ์อื่น เช่น ผ้าอ้อม ของใช้ส่วนตัว
- อุปกรณ์ทำแผล อุปกรณ์ให้ออกซิเจน
- ค่าบริการส่งโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เช่น ค่ารถพยาบาล


 
ภูษิตาเนิร์สซิงโฮม

- รับดูแลผู้สูงอายุ
- ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง
- ผู้ป่วยอ่อนแรง

รายละเอียดบริการ ภูษิตาเนิร์สซิ่งโฮม

– ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น ทำความสะอาดร่างกาย
อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนอาหารและช่วยเหลือในการทำ กิจกรรมทั่วไป
– ห้องพักติดเครื่องปรับอากาศ
– บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง1มื้อ หรือตามแพทย์สั่ง
– ทำกายภาพบำบัด โดยเจ้าหน้าที่ชำนาญการ
– สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง มีบริการอาหารปั่น
– ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
– วัดระดับสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ)
– ซักรีดเสื้อผ้า รวมถึงทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว